HOOGE BURCH ZWAMMERDAM

Oude Rijnlaan


Opdrachtgever: Ipse De Bruggen


Startdatum: nb


Gevelonderhoud zeven paviljoens


  • Saneren van houtrot

  • Schilderwerkzaamheden van kozijnen, ramen, deuren en boeilijsten

  • Reinigen van de fietsenstallingen en de pergola’s

Tijdens de planvorming voor dit complex is er in overleg met de opdrachtgever gekozen voor onderhoudsbewuste materialen zoals Ventistone neuslatten en Rockpanel gevelbekleding. Ventistone en Rockpanel zijn beide materialen met een basis van steenvezel waardoor er in de toekomst minder snel houtrot kan optreden.