Contact

T 0172-44 55 41
info@vdsnoek.nl

A. van Leeuwenhoekweg 38e  

2408 AN Alphen aan den Rijn

 

Postbus 74

2400 AB Alphen aan den Rijn

vandersnoekpng.png

MISSIE

 

Het leveren van arbeid, kennis en middelen om duurzaam energetisch verantwoord onderhoud te plegen met als doel de functionaliteit van vastgoedobjecten te waarborgen middels inzet van eigen mensen in samenwerking met keten-partners.

VISIE

 

Door verdieping in en verbreding van de huidige kennis en kunde op het gebied van duurzaam energetisch vastgoed onderhoud wil VANDERSNOEK verder groeien als gelijkwaardig gespreks- en sparringpartner voor haar opdrachtgevers en ketenpartners. VANDERSNOEK wil op onderstaande parameters toonaangevend in de markt zijn:

 

  1. Proces kwaliteit

  2. Technische kwaliteit

  3. Klant tevredenheid

ERVAREN EN TOEGEWIJD

 

VANDERSNOEK is in 1868 opgericht als een familiebedrijf in schilderwerk en is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een allround partner op het gebied van planmatig onderhoud, bouwkundige renovaties, dagelijks onderhoud en verduurzamingsprojecten. VANDERSNOEK is al sinds 2010 uw aangewezen RGS (Resultaat Gericht Samenwerken) partner.

 

MAATSCHAPPELIJK EN DUURZAAM

 

VANDERSNOEK neemt als onderhoudsbedrijf de uiteraard de verantwoording voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu en de mens. Ons pand in Alphen aan den Rijn is uitgerust met duurzame maatregelen zoals zonnepanelen en een warmte pomp. Wij scheiden ons afval en een deel van ons personeel rijd in elektrisch aangedreven voertuigen.

Uiteraard sponsoren wij diverse goede doelen, bijvoorbeeld KIKA en KWF middels deelname aan de Kippenloop in Katwijk, lokale sportclubs en de voedselbank. Wij zetten wij ons als werkgever ook in voor de participatiewet SROI Social Return on Investment, wij bieden jongeren en overige groepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kansen om werkzaam te zijn binnen onze onderhoudsbranche.

Recente projecten

Samenwerken met opdrachtgever en bewoners

Werken in een omgeving waarbij de bewoners vaak thuis zijn levert uiteraard enige overlast op. VANDERSNOEK kan dat niet voorkomen, maar doet er wel alles aan om de overlast voor u als bewoner tot een minimum te beperken. Vandersnoek heeft veel ervaring met het succesvol realiseren van projecten in bewoonde staat. Dit doen we altijd in nauwe samenwerking met bewoners. 

​​​

Communicatie met en begeleiden van de bewoners voor, tijdens en na afloop van de werkzaamheden zijn dus van groot belang. Onze ervaring leert dat dit leidt tot een maximaal draagvlak, een succesvolle samenwerking en een hoge mate van bewoner tevredenheid.

​In samenwerking met de opdrachtgever verzorgt VANDERSNOEK diverse communicatiemiddelen voor de bewoners: 

Bewoners informatiebrief

Afsprakenkaart

Planning

Bewonersboekje

Inloggen op onze website

Nieuwtjes

Een nieuw jaar! Aan het begin van 2020 starten wij zoals elk jaar met een nieuwjaarsontbijt voor al onze medewerkers.

OP NAAR 2020!

Trots op het afgelopen jaar wat wij met ons team en partners hebben gerealiseerd met ons team!

RESULTAAT GERICHT VASTGOED ONDERHOUD In combinatie met verduurzaming Dunavie complex 320 Jaap Bergmanstraat Katwijk