MISSIE

 

Het leveren van arbeid, kennis en middelen om duurzaam energetisch verantwoord onderhoud te plegen met als doel de functionaliteit van vastgoedobjecten te waarborgen middels inzet van eigen mensen in samenwerking met ketenpartners.

VISIE

 

Door verdieping in en verbreding van de huidige kennis en kunde op het gebied van duurzaam energetisch vastgoed onderhoud streeft VANDERSNOEK ernaar verder te groeien als gelijkwaardig gespreks- en sparringpartner voor haar opdrachtgevers en ketenpartners. VANDERSNOEK wil op onderstaande parameters toonaangevend in de markt zijn:

 

  1. Proces kwaliteit

  2. Technische kwaliteit

  3. Klant tevredenheid

ERVAREN EN TOEGEWIJD

 

VANDERSNOEK is in 1868 opgericht als een familiebedrijf in schilderwerk en is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een allround partner op het gebied van planmatig onderhoud, bouwkundige renovaties, dagelijks onderhoud en verduurzamingsprojecten. VANDERSNOEK is al sinds 2010 uw aangewezen RGS (Resultaat Gericht Samenwerken) partner.

 

MAATSCHAPPELIJK EN DUURZAAM

 

VANDERSNOEK neemt als onderhoudsbedrijf haar verantwoording voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu en de mens. Ons pand in Alphen aan den Rijn is uitgerust met duurzame maatregelen zoals zonnepanelen en een
warmtepomp. Wij scheiden ons afval en een deel van ons personeel rijdt in elektrisch aangedreven voertuigen.

 

​Wij sponsoren diverse goede doelen, waaronder KWF en KIKA middels deelname aan de Kippenloop in Katwijk. Verder sponsoren wij lokale voetbalclubs en de voedselbank.

Wij zetten ons als werkgever ook in voor de participatiewet SROI Social Return on Investment, wij en bieden jongeren en overige groepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kansen om werkzaam te zijn binnen onze onderhoudsbranche.

Pictogrammen klein website SAMEN.png
Pictogrammen klein website DUURZAAM.png
Pictogrammen klein website WERKEN.png

Recente projecten

Samenwerken met opdrachtgever en bewoners

Werken in een omgeving waarbij de bewoners vaak thuis zijn levert uiteraard enige overlast op. VANDERSNOEK kan dat niet voorkomen, maar doet er wel alles aan om de overlast voor u als bewoner tot een minimum te beperken. VANDERSNOEK heeft veel ervaring met het succesvol realiseren van projecten in bewoonde staat. Dit doen we altijd in nauwe samenwerking met bewoners. 

​​​

Communicatie met en begeleiden van de bewoners voor, tijdens en na afloop van de werkzaamheden zijn dus van groot belang. Onze ervaring leert dat dit leidt tot een maximaal draagvlak, een succesvolle samenwerking en een hoge mate van bewoner tevredenheid.

​In samenwerking met de opdrachtgever verzorgt VANDERSNOEK diverse communicatiemiddelen voor de bewoners: 

Bewoners informatiebrief

Afsprakenkaart

Planning

Bewonersinformatieboekje

Inlogportaal op onze website

Nieuwtjes

VANDERSNOEK draagt weer voor 3 jaar met trots het VGO keurmerk!

Onze Corona maatregelen

ZOMER BIJ VANDERSNOEK

Johan de Jager was op 21 juli 12,5 jaar in dienst bij Vandersnoek. 

 

Contact

T 0172-44 55 41
info@vdsnoek.nl

A. van Leeuwenhoekweg 38e  

2408 AN Alphen aan den Rijn

 

Postbus 74

2400 AB Alphen aan den Rijn