top of page

ervaren en toegewijd

VANDERSNOEK is in 1868 opgericht als een familiebedrijf in schilderwerk en is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een allround partner op het gebied van planmatig onderhoud, bouwkundige renovaties, dagelijks onderhoud en verduurzamingsprojecten. VANDERSNOEK is al sinds 2010 uw aangewezen RGS (Resultaat Gericht Samenwerken) partner.

LAV-1734_1200px.jpeg
logo 2022.png
LAV-1638_1200px.jpeg
LAV-1683_1200px.jpeg

onze missie

Het leveren van arbeid, kennis en middelen om duurzaam energetisch verantwoord onderhoud te plegen met als doel de functionaliteit van vastgoedobjecten te waarborgen middels inzet van eigen mensen in samenwerking met ketenpartners.

 

VISIE

 

Door verdieping in en verbreding van de huidige kennis en kunde op het gebied van duurzaam  energetisch vastgoed onderhoud streeft VANDERSNOEK ernaar verder te groeien als gelijkwaardig gespreks- en sparringpartner voor haar opdrachtgevers en ketenpartners. VANDERSNOEK wil op onderstaande parameters toonaangevend in de markt zijn:

 

 • Proces kwaliteit   

 • Technische kwaliteit                       

 • Klant tevredenheid

maatschappelijk en duurzaam

 VANDERSNOEK neemt als onderhoudsbedrijf haar verantwoording voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu en de mens. Ons pand in Alphen aan den Rijn is uitgerust met duurzame maatregelen zoals zonnepanelen en een warmtepomp. Wij scheiden ons afval en een deel van ons personeel rijdt in elektrisch aangedreven voertuigen.

LAV-1618_1200px.jpeg
LAV-1636_1200px.jpeg

vastgoedonderhoud

VANDERSNOEK is gespecialiseerd in resultaat gericht onderhouden, renoveren en transformeren van vastgoed.

 

Bij resultaatgericht samenwerken denkt VANDERSNOEK vooraf mee over de slimste wijze van onderhoud op basis van de economische levensduur van uw vastgoed.  Deze intensieve samenwerking leidt aantoonbaar tot een forse daling van uw onderhoudskosten, waarbij de kwaliteit verbetert, de doorlooptijd versnelt en de klanttevredenheid verhoogt. 

De voordelen van resultaatgericht samenwerken

 • Optimale instandhouding van het object gedurende vastgestelde exploitatieperiode.

 • Resultaat gerichte opzet en uitvoering “ just in time”.

 • Kwaliteit en resultaat objectief door derden meetbaar en controleerbaar.

 • Eén opdracht nemende en verantwoordelijke partij.

 • Op de exploitatie termijn gerichte budgetzekerheid

 • Besparing op onderhoudskosten kan oplopen tot 25% t.o.v traditioneel onderhoud.

 • Efficiëntie in tijdsbesteding voor opdrachtgever en opdrachtnemer.

 • Hogere klant(huurder) tevredenheid

energetisch en duurzaam

Verduurzaming van vastgoed komt steeds hoger op de politieke agenda en worden ook de wettelijke eisen steeds strenger.

Gedurende de levensduur van uw vastgoed veranderen de eisen die uw organisatie en eindgebruikers stellen aan de kwaliteit van de huisvesting, maar ook veranderen de eisen die de maatschappij stelt aan duurzaamheid, CO2-uitstoot, functionaliteit en comfort.

 

Dit betekent dat onderhoud alleen van bestaand vastgoed kan leiden tot functioneel en esthetisch verouderde huisvesting, waarbij lagere energie prestaties een risico zijn met als gevolg lager energetisch rendement en een verminderde waarde van uw vastgoed. 

VANDERSNOEK is samen met haar ketenpartners uitstekend ingericht om doelstellingen op het gebied van verduurzaming te realiseren. Dit kunnen wij ook voor u!

LAV-1310_1200px.jpeg

sinds 1868

samen

duurzaam

werken

onze opdrachtgevers

bottom of page