Verduurzaming

Wij helpen u uw klimaatdoelstellingen te halen. Van het plaatsen van ventilatiesystemen tot het vervangen van kozijnen, natuurvriendelijk isoleren of een combinatie daarvan: bij ons is uw project in goede handen.

Planvorming

In de voorbereiding brengen wij samen met u op basis van de bestaande labels (NTA8800) in kaart wat de meest efficiënte en effectieve verduurzamingsmogelijkheden zijn. In die analyses houden we rekening met wat voor invloed maatregelen hebben op het label, maar ook op het wooncomfort en de energiekosten voor bewoners. En natuurlijk met uw duurzaamheidsambities.

De diverse scenario’s presenteren wij in een helder overzicht, zodat u eenvoudig ziet welke keuzes welke gevolgen hebben. Wij richten standaard een proefwoning in en voeren een draagvlakmeting uit onder bewoners. Waar nodig kunnen onze bewonersbegeleiders u veel werk uit handen nemen om die op 70% te krijgen.

Uitvoering

Een kwalitatief hoogwaardige en veilige uitvoering van de werkzaamheden, volgens de afspraken en de planning, vinden wij vanzelfsprekend. Maar waar wij echt het verschil in maken, is in onze communicatie met bewoners. We nemen hen a tot z mee, met een uitgebreid informatieboekje vooraf en nieuwsbrieven, maar ook in het persoonlijk contact en via een eigen online woningdossier.

Elk huishouden krijgt zo’n dossier. Daarin is alle informatie en communicatie terug te vinden, kunnen afspraken gemaakt worden en verzoeken ingediend. En tijdens de werkzaamheden beperken we de overlast voor bewoners zo veel mogelijk. Indien gewenst richten we zelfs een rustwoning voor hen in. Alles om te zorgen dat u tevreden huurders heeft.

Nazorg

We werken snel, efficiënt en zorgvuldig. Maar een project is voor ons pas afgerond als we zeker weten dat er geen losse eindjes meer zijn. Daarom blijven we na afloop van de werkzaamheden beschikbaar voor vragen, zowel voor u als bewoners. Ook sturen wij standaard een korte vragenlijst naar bewoners ter evaluatie, zodat wij van hen kunnen leren. Mét een kleine attentie.

Resultaat Gericht Samenwerken

Vandersnoek is sinds 2010 in het trotse bezit van het VGO Keurmerk. Een mooie erkenning dat wij de kunst van Resultaatgerichte samenwerking (RGS) beheersen. In deze samenwerkingsvorm gaat het niet om inspanning, maar om meetbare resultaten. Op die manier bent u verzekerd van een efficiënte uitvoering, grip op uw kosten, een hoge kwaliteit, transparantie en continuïteit. Dat geeft vertrouwen.

Onze samenwerkingen

Projecten met deze dienst

Rijswijk

Hendersonstraat

OpdrachtgeverRijswijk Wonen

Uitvoering:mei 2024 t/m augustus 2024

De 96 woningen aan de Hendersonstraat in Rijswijk worden weer helemaal opgeknapt.

Den Haag

Cannenburglaan e.o.

OpdrachtgeverStaedion

Uitvoering:februari 2024 t/m oktober 2024

Het project Cannenburglaan is onderdeel van de EFG-aanpak van Staedion, dit betekent het uitfaseren van de E, F en G-labels voor 2028 (met uitloop naar 2030). Naast de energetische werkzaamheden worden de woningen ook tegelijkertijd planmatig onderhouden

Den Haag e.o.

EFG-aanpak complexen Staedion

OpdrachtgeverStaedion

Uitvoering:september 2023 t/m april 2025

Inmiddels zijn de plafonds van 117 bergingen aan de Westduinweg en 29 bergingen aan de Willem III straat geïsoleerd, waardoor de 'warme jas' van de wooncomplexen weer optimaal functioneert. En de E, F en G-trein rijdt verder (en steeds sneller)

Den Haag

Ockenburghstraat en Melodiestraat

OpdrachtgeverStaedion

Uitvoering:Maart 2024 t/m Oktober 2024

De 36 woningen aan de Ockenburghstraat en de Melodiestraat in Den Haag worden aan de binnen- en buitenkant gerenoveerd. Ze gaan van een gemiddeld label E/G naar een gemiddeld label A. Deze labelsprong wordt gerealiseerd door middel van: het vervangen van alle kozijnen voor nieuwe houten kozijnen met HR++ beglazing, het isoleren van de zolders, het na-isoleren van de gevels en het plaatsen van mechanische ventilatie.