Groot onderhoud en renovatie

Alle kwaliteiten om groot onderhoud en renovaties vakkundig en effectief uit te voeren hebben wij in huis. Niet alleen in technisch opzicht, ook waar het gaat om bewonerscommunicatie.

Planvorming

In de voorbereiding brengen wij samen met u de verschillende renovatiescenario’s voor u in kaart. In die analyses nemen we naast de investering ook de toekomstige onderhoudskosten mee. Zodat u weet waar u voor kiest. Wij richten standaard een proefwoning in en voeren een draagvlakmeting uit onder bewoners. Waar nodig kunnen onze bewonersbegeleiders u veel werk uit handen nemen om die op 70% te krijgen.

Uitvoering

Een kwalitatief hoogwaardige en veilige uitvoering van de werkzaamheden, volgens de afspraken en de planning, vinden wij vanzelfsprekend. Maar waarin wij ons echt onderscheiden is onze communicatie met bewoners. We nemen hen a tot z mee, met een uitgebreid informatieboekje vooraf, tussentijdse nieuwsbrieven, maar ook in het persoonlijk contact.

Elk huishouden krijgt een online woningdossier, waarin alle informatie en communicatie terug te vinden is, afspraken gemaakt kunnen worden en verzoeken ingediend. En tijdens de werkzaamheden beperken we de overlast voor bewoners zo veel mogelijk. Indien gewenst richten we zelfs een rustwoning voor hen in. Alles om te zorgen dat u tevreden huurders heeft.

Nazorg

We werken snel, efficiënt en zorgvuldig. Maar een project is voor ons pas afgerond als we zeker weten dat er geen losse eindjes meer zijn. Daarom blijven we na afloop van de werkzaamheden beschikbaar voor vragen, zowel voor u als bewoners. Ook sturen wij standaard een korte vragenlijst naar bewoners ter evaluatie, zodat wij van hen kunnen leren. Mét een kleine attentie.

Resultaat Gericht Samenwerken

Vandersnoek is sinds 2010 in het trotse bezit van het VGO Keurmerk. Een mooie erkenning dat wij de kunst van Resultaatgerichte samenwerking (RGS) beheersen. In deze samenwerkingsvorm gaat het niet om inspanning, maar om meetbare resultaten. Op die manier bent u verzekerd van een efficiënte uitvoering, grip op uw kosten, een hoge kwaliteit, transparantie en continuïteit. Dat geeft vertrouwen.

Onze samenwerkingen

Projecten met deze dienst

Zuidland, Geervliet, Abbenbroek, Zwartewaal, Heenvliet en Oudenhoorn

Vloer- en dakisolatie

Bewonerstevredenheid: 9.0

OpdrachtgeverDe Zes Kernen

Uitvoering:maart 2023 t/m 2026

De werkzaamheden zijn in maart van dit jaar gestart in Oudenhoorn. Daarna waren de woningen in Heenvliet en Zwartewaal aan de beurt, gevolgd door Abbenbroek. En zo gaan we door tot in 2026 alle kernen klaar zijn. Bewoners krijgen de keuze om deel te nemen aan deze verbeteringen. Gemiddeld doet zo’n 70% van de aangeschreven woningen mee.

Den Haag

Vissershof

OpdrachtgeverHof Wonen

Uitvoering:oktober t/m december 2023

Deze charmante vissershuisjes zijn aangewezen als monument. Dat vraagt altijd wat extra aandacht. Zo moet je bij houtreparaties en -vervanging dezelfde houtsoort terugbrengen, en altijd rekening houden met de kleuren die van oudsher zijn gebruikt.

Katwijk aan Zee

De Asterstraat, Violierstraat en Ranonkelstraat

OpdrachtgeverDunavie

Uitvoering:januari t/m september 2023

De afgelopen jaren heeft gemeente Katwijk veel geïnvesteerd in de herinrichting van Molenwijk, waar ook deze flats deel van uitmaken. De onderhoudswerkzaamheden hier vormden het voorlopige sluitstuk.

Leiderdorp

Jan de Hartogplein

Bewonerstevredenheid: 8.8

OpdrachtgeverRijnhart Wonen

Uitvoering:december 2021 t/m april 2022

Het complex met 80 woningen aan het Jan de Hartogplein in Leiderdorp hebben we flink onder handen genomen. Niet alleen hebben we de ramen, panelen en deuren geschilderd, met alles wat daarmee samenhangt aan reiniging en sanering, maar we voerden ook verduurzamingsmaatregelen uit.