Een actieve rol spelen in de praktijk opleiding tot schilder niveau 2 en 3 wordt door Vandersnoek Verantwoord vastgoed onderhoud vorm gegeven door de tijdelijke inzet van een eigen leermeester.

vdsnooek-algemeen

Praktijkgericht opleiden Vandersnoek

Praktijkgericht opleiden Vandersnoek

Reinier Nederend, leermeester 2, van Vandersnoek springt tijdelijk in het gat wat ontstaan is door ziekte van de huidige praktijkdocente. Op de juiste manier vanuit de werkelijke praktijk de leerlingen meegeven wat de meest efficiënte en logische manier van werken is zit bij Reinier in het bloed.

Ruim 40 jaar ervaring als schilder en teamleider hebben hem gevormd tot een vakman. Overbrengen van zijn kennis en kunde is een zeer leuke uitdaging, gaat niet altijd zonder slag of stoot, maar als het resultaat daar is dan kijkt Reinier tevreden terug op zijn bijdrage.

Assisteren bij vooral het behangen, spuiten of glaszetten, de praktische ervaring van Reinier helpt om de leerlingen klaar te stomen voor hun praktijkexamen schilder niveau 2 of 3.

Vandersnoek doet dit geheel belangeloos, waarom? Omdat wij de meerwaarde zien in het opleiden in een gecontroleerde omgeving die gelijkwaardig kan zijn aan de werkelijke praktijk. Te vaak worden leerling schilders in de praktijk aan hun lot overgelaten en wordt de kennis en kunde van onze huidige schilders van een steeds lager niveau. Om dit goed het hoofd te bieden is met deze stap een begin gemaakt om actief een rol te spelen in het verbeteren van het praktische niveau van de leerlingen op de opleidingen niveau 2 en 3.

Op de foto zien we Reinier aan het werk om de leerlingen te assisteren bij het uitvoeren van hun praktijkopdrachten wat moet leiden tot het behalen van het praktijkexamen.

Vandersnoek op Linkedin