vdsnooek-algemeen

Vandersnoek tekent raam- en intentieovereenkomst met Ipse de Bruggen

Vandersnoek tekent raam- en intentieovereenkomst met Ipse de Bruggen

persbericht  Zoetermeer 29 mei 2017

Cliënt centraal bij resultaatgerichte samenwerking Ipse de Bruggen en haar onderhoudspartners

Ipse de Bruggen is een veelzijdige organisatie in Zuid-Holland die zorg, ondersteuning, behandeling en begeleiding biedt aan 5000 cliënten met een verstandelijke of meervoudige beperking.  Deze zorg wordt verleend vanuit verschillende locaties.

Het uitgangspunt bij de activiteiten van Ipse de Bruggen en dus ook bij het onderhoud van de gebouwen is het Manifest. Hierin staat de cliënt centraal. Belangrijk criterium waar de bedrijven op zijn geselecteerd was daarom de wijze waarop het bedrijf de werkzaamheden gaat organiseren. Bijvoorbeeld als het gaat om de wijze van communicatie met opdrachtgever en gebruiker en de wijze van meten van klant-/ gebruikerstevredenheid.

Met resultaatgericht samenwerken (RGS) zet zorginstelling Ipse de Bruggen een grote stap voor goed onderhoud van deze locaties tegen beheersbare, lagere kosten.

Op 24 mei jl. heeft Ipse de Bruggen met vier onderhoudsbedrijven uit de regio een raam- en intentieovereenkomst voor een periode van 20 jaar getekend voor de aanpak van het planmatig onderhoud van de buitenschil van haar gebouwen.

De vier bedrijven waarmee Ipse de Bruggen de samenwerking is aangegaan zijn Pasman Integraal Vastgoedonderhoud, Vandersnoek Verantwoord Vastgoedonderhoud, Kloet Onderhoud en Willems Vastgoedonderhoud.

In 2016 heeft Ipse de Bruggen een pilot gedaan met RGS. De resultaten daarvan waren positief. Zowel wat de geleverde kwaliteit, de wijze van samenwerken als de kosten betreft. Een goede basis voor een breed vervolg. Ipse de Bruggen heeft haar bezit verdeeld over 4 clusters en door middel van een kwalitatieve aanbesteding daar de genoemde 4 partners voor geselecteerd.

Een belangrijke doelstelling voor Ipse de Bruggen is om door middel van RGS te komen tot lagere onderhoudskosten over een lange periode (tenminste 10%). Hierdoor zou er ruimte ontstaan om verbeteringen aan het vastgoed door te kunnen voeren.

De periode tot eind 2017 betreft de implementatieperiode voor de samenwerking. In deze periode vindt het overleg plaats tussen Ipse de Bruggen en de vier bedrijven om gezamenlijk tot een eenduidige werkwijze en jaarplanning van activiteiten te komen. Marc Wichman van Insector begeleidt de totstandkoming van de samenwerking.

Ipse de Bruggen loopt in de zorg voorop met deze wijze van samenwerken voor het gebouwenonderhoud. De 4 partners van Ipse de Bruggen hebben bij andere opdrachtgevers, met name woningcorporaties, al ruime ervaring opgebouwd met RGS. Deze kennis moet nu worden toegepast en vertaald naar de wereld van zorg.

Vandersnoek op Linkedin