VGO-KEUR: gecertificeerd voor alle vier de disciplines!

vdsnooek-algemeen

Hercertificering VGO-KEUR

Afgelopen week is Vandersnoek Verantwoord vastgoedonderhoud opnieuw gecertificeerd voor het VGO-Keur. Sinds 2010 is Vandersnoek gecertificeerd voor de discipline “gevels” maar vanaf nu zijn wij gecertificeerd voor alle 4 de disciplines te weten;

  • Gevels
  • Installatie
  • Daken
  • Interieur

Aantoonbare zekerheid

VGO-keur staat voor resultaatgericht samenwerken door financieel gezonde ondernemingen. Dat geeft een garantie voor het eindresultaat, niet alleen op de inspanning. VGO-Keur is een aantoonbare zekerheid dat wij als onderhouds- en renovatiebedrijf goed scoren op diverse toetsingscriteria.

Een onafhankelijke auditor – KIWA – toetst. VGO-keur is streng, daaraan ontleent het zijn waarde. De keurmeester VGO heeft state of the art vakkennis en scherpt steeds de criteria aan in overleggen met het bestuur en het College van Deskundigen, waarin opdrachtgevers én opdrachtnemers vertegenwoordigd zijn.

Vooruitstrevend

Typisch VGO: we doen het anders en innovatiever, maar blijven degelijke vakmensen. Wij gaan van inspanningsgerichte contracten naar resultaatgericht samenwerken, van regie naar partnership, van de korte naar de lange termijn, van deelopdrachten naar verantwoordelijkheid voor het geheel. We doen aan ketenintegratie en nemen die bredere verantwoordelijkheid, die je alleen kunt waarmaken met ook strategische kennis van zaken.

Vandersnoek op Linkedin